Program Civic Starter

Nadační fond Prague Civil Society Centre hledá ambiciózní a nadané mladé lidi, kteří mají zájem zúčastnit se našeho programu Civic Starter.

Read in English

Civic Starter je čtyřměsíční placený program nabízející studentům, absolventům a těm, kteří chtějí svou kariéru orientovat jiným směrem než doposud, pracovní stáž na částečný úvazek, kde mohou získat pracovní zkušenosti v mezinárodní nevládní organizaci, hlouběji porozumět mezinárodním vztahům a občanské společnosti a budou mít příležitost pracovat na projektech, které urychlují sociální změny ve východní Evropě a Střední Asii.

Hledáme studenty, čerstvé absolventy a jakékoliv jiné uchazeče se zájmem o lidská práva, občanskou společnost, technologie a inovace, komunikace či aktivismus, kteří by se chtěli na 10–15 hodin týdně po dobu až čtyř měsíců stát členy našeho dynamického týmu se sídlem v centru Prahy.

Úspěšní uchazeči se budou v nadačním fondu Prague Civil Society Centre podílet na navrhování a pořádání workshopů, seminářů a inovačních laboratoří pro aktivisty, účastníky kampaní, odborníky a výzkumné pracovníky. Členové programu budou týmu dále vypomáhat s administrativou, pořádáním společenských akcí a finančními záležitostmi a současně budou mít příležitost pracovat i na svém osobním projektu, jako je výzkum nebo navrhování nových společenských akcí či vzdělávacího programu, a lépe pochopit otázky spojené s mezinárodními vztahy, občanskou společností a politickou a společenskou atmosférou ve východní Evropě a Střední Asii.


Požadavky

Uchazeči by měli splňovat následující požadavky:

  • Výborná znalost češtiny a angličtiny (plynně).
  • Zájem o občanskou společnost, mezinárodní vztahy, komunikaci, lidská práva nebo aktivismus. Zkušenosti v jakékoli z těchto oblastí či v médiích, IT, uměleckých nebo neformálních vzdělávacích iniciativách jsou výhodou.
  • Dobré komunikační dovednosti v psané i mluvené podobě.
  • Dobrý time management, schopnost sebeorganizace a velká míra osobní odpovědnosti.
  • Obecné chápání politických souvislostí ve východní Evropě a Střední Asii. Zkušenosti s vycestováním do jakékoli země z uvedených oblastí jsou výhodou.
  • Silná podpora hodnot, jako je rovnost, demokracie a lidská práva.

 


Jak se přihlásit

Přijímání přihlášek na Civic Starter Programme je nyní uzavřeno. Momentálně procházíme všechny přihlášky a ozveme se Vám do 12. října.

Úspěšní uchazeči budou 10–15 hodin týdně po dobu čtyř měsíců působit v nadačním fondu Prague Civil Society Centre. Část náplně práce může být vykonávána na dálku a uchazeči by měli žít v Praze či v jejím blízkém okolí. Program je placený.

Po úspěšném zakončení programu může Prague Civil Society Centre vystavit jeho účastníkům doporučující dopis, poskytnout jim reference k žádostem o práci a představit je relevantním organizacím či osobám, které by jim mohly pomoci nastartovat jejich kariéru.