O nás

Centrum pro občanskou společnost (Prague Civil Society Centre) existuje za účelem podpory a posilnění občanské společnosti ve východní Evropě a Střední Asii. V mnoha zemích tohoto regionu režimy aktivně umlčují své občany, potlačují veškeré projevy nesouhlasu a omezují svobodná média. Právě proto si osoby, které usilují o to, aby jejich společnost byla svobodnější, otevřenější a spravedlivější, zaslouží naši podporu.

Centrum pro občanskou společnost (Prague Civil Society Centre) byl založen v roce 2015 v partnerství organizace Člověk v tísni, polského Institutu pro veřejné záležitosti a norské nadace Dům lidských práv. Centrum sídlí v Praze a je podporováno několika mezinárodními agenturami a vládami. Částí naší mise je poskytování finanční podpory a vzdělávacích seminářů pro lidi, kteří hájí lidská práva, snaží se chránit životní prostředí nebo vedou protikorupční vyšetřování v autoritářských, represivních režimech.

Jsme připraveni podpořit širokou škálu projektů, skupin i jednotlivců, kteří mají potenciál změnit své okolí k lepšímu. Mezi naše partnery patří tak neziskové organizace, aktivisté, umělci, novináři, podnikatelé a mnoho dalších.

Naše podpora má mnoho forem. Naše granty podporují malé a velké projekty v celém regionu – od nezávislých médií po mobilní aplikace monitorující znečištění. Občanskou společnost podporujeme také skrze události a vzdělávací semináře, jejichž cílem je pomoc aktivistům získat nové dovednosti v oblastech jakou jsou sociální média a fundraising. Například naše video-školy naučily účastníky produkovat úžasné filmy, které odhalují korupci, škody na životním prostředí a porušování lidských práv. Semináře věnující se gamifikaci vedly k vytvoření inovativních přístupů zvyšování povědomí o problémech jako jsou únosy nevěst, sebevraždy mladistvých a znečištění ovzduší. Naše stáže přivedly do Prahy některé z předních intelektuálů regionu, aby pracovali na knihách, výzkumu nebo pamětech.

Jsme hrdí na svou práci a ještě více jsme hrdí na naše partnery a účastníky, kteří neustále nachází nové a inovativní způsoby, jak změnit svou společnost k lepšímu. Jsme vděční mezinárodním agenturám a vládám, včetně té české, za poskytnutí prostředků, které nám umožňují podporovat naše partnery a plnit naše poslání.

Více informací najdete na našich stránkách v angličtině.